CHUNG TAY Donation

Nhà A321, Chung cư A3 Phan Xích Long,
Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin chung và Phụ trách huy động quỹ:

Nguyễn Văn Hoàng

Điện thoại: +84 983 114 803
Email: vanhoang.nguyen@gmail.com


Thông tin Chương trình thiện nguyện:

Võ Nguyễn Hồng Vân

Điện thoại: +84 989 115 204
Email: van.vonguyen@gmail.com


Thông tin Quỹ học bổng "Chạm tay vào Ước Mơ":

Võ Nguyễn Thu Phong

Điện thoại: +84 918 866 118
Email: phong.vonguyen@gmail.comThông tin tài khoản của CHUNG TAY Donation:

Tên tài khoản: Nguyễn Văn Hoàng
Số tài khoản: 0331000431458
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bến Thành


Trang chủ | Liên hệ | Sitemap

© 2014 by CHUNG TAY Donation