Tình hình tài chính Quỹ học bổng "Chạm tay Vào Ước Mơ" - 30/06/2015
Thứ Ba, 30/06/2015
Cập nhật tình hình tài chính Quỹ học bổng "Chạm Tay vào Ước Mơ" tính đến thời điểm 30/06/2015

Tính đến hết ngày 30/06/2015, tình hình Quỹ học bổng "Chạm tay vào Ước Mơ" như sau:


Quỹ "Chạm Tay vào Ước Mơ" đã khảo sát và đồng ý cấp học bổng cho 35 trường hợp. Tính đến 30/06/2015, đã giải ngân cho 24 trường hợp, 11 trường hợp còn lại vừa khảo sát đợt cuối năm học vừa rồi nên sẽ giải ngân vào đầu năm học mới sắp tới 2015-2016.


Số tiền giải ngân có thể là một lần hoặc chia ra làm nhiều đợt bằng cách mua các vật dụng cần thiết cho từng hoàn cảnh cụ thể nhằm giúp các em giảm bớt phần nào khó khăn và yên tâm đến trường.


- Tổng số tiền quyên góp được từ các Mạnh thường quân: 53.475.000 đồng

- Quỹ học bổng "Chạm tay vào Ước Mơ" đã cấp 24 suất học bổng cho năm học 2014-2015, cụ thể như sau:


Số dư Quỹ học bổng "Chạm Tay vào Ước Mơ" tính tới thời điểm 30/06/2015 là 16.862.000 đồng


Chung Tay Donation


Trang chủ | Liên hệ | Sitemap

© 2014 by CHUNG TAY Donation