Tình hình tài chính quỹ Học bổng Chạm tay vào Ước Mơ - 12 Feb 2016
Thứ Sáu, 12/02/2016

Tính đến thời điểm 12/02/2016, Quỹ học bổng Chạm Tay vào Ước Mơ đã nhận đóng góp tổng cộng 117.608.000 đồng và đã chi học bổng cho học sinh tổng cộng 70.841.775 đồng, cụ thể như sau:

Chi tiết danh sách đã chi học bổng cho học sinh:


Danh sách chi tiết đóng góp cho Quỹ học bổng Chạm Tay vào Ước Mơ:


Chung Tay Donation


Trang chủ | Liên hệ | Sitemap

© 2014 by CHUNG TAY Donation