Tình hình tài chính Quỹ học bổng "Chạm tay Vào Ước Mơ"
Thứ Bảy, 17/01/2015
Cập nhật tình hình tài chính Quỹ học bổng "Chạm tay vào Ước Mơ" tính đến ngày 28/02/2015

Tính đến hết ngày 28/02/2015, tình hình Quỹ học bổng "Chạm tay vào Ước Mơ" như sau:


- Tổng số tiền quyên góp được từ các Mạnh thường quân: 38.975.000 đồng


- Quỹ học bổng "Chạm tay vào Ước Mơ" đã cấp 12 suất học bổng cho năm học 2014-2015, cụ thể như sau:


- Số dư Quỹ học bổng "Chạm tay vào Ước Mơ" vào ngày 28/02/2015: 18.594.000 đồng


CHUNG TAY Donation


Trang chủ | Liên hệ | Sitemap

© 2014 by CHUNG TAY Donation