Cập nhật tình hình tài chính chung của Chung Tay Donation tính đến ngày 12/02/2016, cụ thể cho các chương trình sau:- Quỹ Học bổng Chạm Tay vào Ước Mơ: dư quỹ 46.766.225 đồng (chi tiết trong mục Học bổng)- CT hỗ trợ BHYT: âm quỹ - 7.575.600 đồng (chi tiết trong chương trình BHYT)- Lớp...
CHUNG TAY Donation cập nhật tình hình tài chính Quỹ đến hết ngày 28/02/2015 như sau:Số tiền tồn quỹ 18,869,376 VND sẽ được chuyển sang sử dụng cho chuyến đi kế tiếp.CHUNG TAY Donation
CHUNG TAY Donation cập nhật tình hình tài chính Quỹ đến hết ngày 31/12/2014 như sau:Số tiền tồn quỹ 2,610,376 VND sẽ được chuyển sang sử dụng cho chuyến đi kế tiếp đầu năm 2015.CHUNG TAY Donation


Trang chủ | Liên hệ | Sitemap

© 2014 by CHUNG TAY Donation