Chung Tay Donation tiếp tục đồng hành cùng Lớp học Ước Mơ 1 (Dream Class)  tại trường Tiểu học Cát Trinh, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chuẩn bị bước sang năm thứ 3 (năm thứ 3 bắt đầu từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2018) với mức hỗ trợ tương tự như những...
Chung Tay Donation tiếp tục hỗ trợ chi phí hoạt động cho Lớp học Ước Mơ tại trường Tiểu học Cát Trinh, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho quý 4/2016 với mức hỗ trợ giống như quý trước là 6 triệu đồng/quý.Chi phí hỗ trợ này được sử dụng cho việc mua sữa tươi cho các em học...
Dream Class do GS Umegaki thành lập đã hoạt động được 4 năm, và sau 4 năm, GS Umegaki đánh giá các em theo lớp 4 năm qua đã có những thay đổi và tiến bộ. Cả một con đường dài, và sẽ còn rất dài, đặc biệt với các em đã không may như các bạn bình thường, nhưng với những nỗ lực từ...
Chung Tay Donation tiếp tục hỗ trợ chi phí hoạt động cho Lớp học Ước Mơ tại trường Tiểu học Cát Trinh, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho quý 3/2016 với mức hỗ trợ giống như quý trước là 6 triệu đồng/quý.Chi phí hỗ trợ này được sử dụng cho việc mua sữa tươi cho các...
Chung Tay Donation tiếp tục hỗ trợ chi phí hoạt động cho Lớp học Ước Mơ tại trường Tiểu học Cát Trinh, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm thứ 2 bắt đầu từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017 với mức hỗ trợ giống như năm thứ nhất là 24 triệu đồng/năm.Chi phí hỗ trợ này được sử...
Cập nhật tình hình hỗ trợ tài chính cho Lớp học Ước Mơ tại Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định dành cho trẻ nghi nhiễm chất độc màu da cam:Chung Tay Donation
Một dịp tình cờ chúng tôi biết được thông tin về Lớp học Ước Mơ tại Phù Cát, Bình Định (bài viết: http://chungtaydonation.com/vi/tin-tuc/tin-tu-thien.33/nen-duy-tri-lop-hoc-uoc-mo-.43/) và kết nối được với GS Umegaki (giảng dạy tại trường đại học Keio University tại Nhật Bản) và tiến...


Trang chủ | Liên hệ | Sitemap

© 2014 by CHUNG TAY Donation