CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ BẢO HIỂM Y TẾ
Thời gian: Tháng 03/2015
Địa điểm: Toàn quốc

Thực hiện kế hoạch đề ra cho năm 2015 với Chương trình tài trợ Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho các hộ gia đình nghèo không có điều kiện mua BHYT tự nguyện nhằm đảm bảo các thành viên trong gia đình được bảo vệ bởi chương trình BHYT khi xảy ra ốm đau bệnh tật có thể khám chữa bệnh. Chung Tay Donation đã tiến hành lồng ghép việc tiền trạm các hộ gia đình để tài trợ BHYT trong quá trình tiền trạm cấp học bổng "Chạm tay vào Ước Mơ" trong các đợt tháng 2 & 3/2015 vừa qua.


Qua quá trình tiền trạm đến từng hộ gia đình, Chung Tay Donation đã quyết định tài trợ BHYT cho 7 hộ gia đình, trong đó có 2 hộ tại Xã Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa; 4 hộ tại Xã Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình Định; và 1 hộ tại Xã Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định.Với 7 hộ gia đình này, đã có 15 thành viên được cấp thẻ BHYT trong tháng 3&4/2015 với thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp, đảm bảo được chi trả chi phí khám chữa bệnh theo đúng quy định của nhà nước khi đi khám chữa bệnh. Sự giúp đỡ này tuy không lớn nhưng sẽ hỗ trợ các thành viên trong hộ nghèo được chi trả chi phí khám chữa bệnh, và duy trì được sức lao động chính trong gia đình.


Chung Tay Donation


Trang chủ | Liên hệ | Sitemap

© 2014 by CHUNG TAY Donation