Cập nhật tình hình chi hỗ trợ Bảo hiểm Y tế (BHYT) tính đến thời điểm 12/02/2016:
Chung Tay Donation xin được cập nhật tình hình mua bảo hiểm y tế cho các trường hợp tại Xã Mỹ Thành, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình ĐịnhChị Lê Thị Thủy - phụ huynh của em Nguyễn Thị Hồng Thọ, trường hợp thứ 15 nhận học bổng "Chạm Tay vào Ước Mơ"Anh Võ Văn Công và chị Huỳnh Thị Nên là phụ...
Thực hiện kế hoạch đề ra cho năm 2015 với Chương trình tài trợ Bảo hiểm Y tế (BHYT) cho các hộ gia đình nghèo không có điều kiện mua BHYT tự nguyện nhằm đảm bảo các thành viên trong gia đình được bảo vệ bởi chương trình BHYT khi xảy ra ốm đau bệnh tật có thể khám chữa bệnh. Chung Tay...


Trang chủ | Liên hệ | Sitemap

© 2014 by CHUNG TAY Donation